Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

deszczkasy/ 14 kwietnia, 2020/ Działalność/ 0 comments

Centralna ewidencja działalności gospodarczej to spis wszystkich przedsiębiorców którzy są osobami fizycznymi i działają na terenie Polski. CEIDG jest prowadzone od dnia 1 lipca 2011 roku w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dzięki temu, że centralna ewidencja działalności gospodarczych prowadzona jest w systemie teleinformatycznym, pozwala ona na skrócenie czasu, jaki potrzebny jest, by zarejestrować działalność gospodarczą oraz

Read More