deszczkasy/ 14 kwietnia, 2020/ Działalność/ 0 comments

Centralna ewidencja działalności gospodarczej to spis wszystkich przedsiębiorców którzy są osobami fizycznymi i działają na terenie Polski. CEIDG jest prowadzone od dnia 1 lipca 2011 roku w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dzięki temu, że centralna ewidencja działalności gospodarczych prowadzona jest w systemie teleinformatycznym, pozwala ona na skrócenie czasu, jaki potrzebny jest, by zarejestrować działalność gospodarczą oraz na oszczędność pieniędzy.

Czego może dotyczyć wpis do CEIDG

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej można bowiem złożyć za pośrednictwem Internetu. Dotyczyć on może:

 • rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • zaktualizowanie danych działalności gospodarczej
 • przerwanie działalności gospodarczej
 • ponowne wznowienie działalności gospodarczej
 • zlikwidowanie działalności gospodarczej

Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej może dokonać wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wpisowi do rejestru podlegają wszystkie osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą oraz spółki kapitałowe w organizacji. Prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest wykroczeniem.

Ważną informacją dla przyszłych przedsiębiorców jest to, że rejestracja w centralnej ewidencji działalności gospodarczej jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające was do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne oraz niezgodne z prawem.

Wymagane dokumenty

Przy składaniu wniosku do centralnej ewidencji działalności gospodarczej o założeniu działalności gospodarczej należy przygotować poniższe dokumenty:

 • W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy dokument potwierdzający status pobytu na terytorium RP (lub notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię tego dokumentu).
 • Dowód osobisty potrzebny do wglądu
 • Wypełniony formularz CEIDG-1

Sposoby rejestracji DG

Rejestrowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w naszym kraju jest możliwe na trzy sposoby:

 • osobiście – w odpowiedniej gminie należy złożyć wniosek do centralnej ewidencji działalności gospodarczej i własnoręcznie podpisać ten dokument
 • listownie – wniosek można przesłać listem poleconym, jeżeli podpis będzie poświadczony notarialnie
 • przez Internet – wniosek można wypełnić on-line, po zalogowaniu się do systemu centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Należy wówczas złożyć elektroniczny podpis na dokumencie bądź skorzystać z profilu zaufanego

Prowadzenie swojej własnej firmy można rozpocząć od dnia złożenia wniosku w centralnej ewidencji działalności gospodarczej ale również można zaznaczyć we wniosku, że rozpoczęcie działalności gospodarczej odbędzie się w innym terminie niż dzień złożenia wniosku. Po wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego nowego przedsiębiorcę można zidentyfikować na podstawie numeru identyfikacji podatkowej NIP. Osoba wpisana do rejestru CEIDG jest zobowiązana umieszczać numer NIP na wszelkich dokumentach pisemnych, dotyczących swojej działalności

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>