deszczkasy/ 14 marca, 2020/ Umowy i dokumenty/ 0 comments

Jak każdego roku o tej porze przychodzi właśnie ten czas aby rozliczyć się z podatku za poprzedni rok. Co roku podatki idą w górę i musimy wiedzieć co możemy zaliczyć do ulg i może zostać odliczone od podatku. Tylko zaglądając do portfela możemy zauważyć, że mnóstwo opłat uległo podwyżce. Wśród ulg, które możemy traktować jako odliczenia od podatku pojawiło się zwolnienie od podatku dla osób do 26 roku życia,  mogą oni zostać zwolnieni z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego.

Warunki odliczenia od podatku

Warto jednak wspomnieć, że trzeba spełniać warunki czyli przychód nie może być wyższy niż 85 528 za dany rok podatkowy oraz należeć się będzie tylko tym osobą, które były zatrudnione na umowę zlecenie lub o pracę. Nie zapominamy o możliwości odliczenia darowizny na cele tzw. edukacji zawodowej. W tej kwestii ulga, którą możemy otrzymać wynosi 6 proc. dochodu podatnika. Jest ona przeznaczona dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, co więcej – chcą one wesprzeć określone placówki edukacyjne.

Przykładowe ulgi podatkowe

Wśród tegorocznych nowości należy także wymienić ulgę termo modernizacyjną, która dotyczy głównie właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Mogą oni bowiem odliczyć od swoich dochodów wszelkie wydatki związane z termomodernizacją, są to np. materiały budowlane, urządzenia lub koszty usługowe. Oferta ulg podatkowych jest jednak dużo szersza. Są to składki zdrowotne, ulga prorodzinna, dla krwiodawców, internetowa czy tez ulga samochodowa. To właśnie dzięki ich uwzględnieniu cyfry widniejące na rozliczeniu nie będą już tak przerażające.

Są to również osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, które poniosły wydatki na rehabilitację albo związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Podobnie jak w przypadku innych ulg podatkowych, odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione przez podatnika. Ich wysokość musi znaleźć potwierdzenie w dokumentach (fakturach, rachunkach, potwierdzeniach przelewu bankowego itp.). Ulga rehabilitacyjna podlega rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37. Tylko wydatki, które zostały wymienione w ustawie stanowią podstawę do odliczenia.

Ulga na auto osoby niepełnosprawnej

Możemy również uwzględnić ulgę na samochód, z którego korzysta osoba niepełnosprawna.

Aby z niej skorzystać, trzeba przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności. I tutaj mamy małą nowość – otóż od 2019 r. nie trzeba już wskazywać grupy I lub II – ulga dotyczy teraz wszystkich niepełnosprawnych. Od dochodu można odliczyć 2280 zł i trzeba przedstawić fiskusowi akt własności lub współwłasności auta. Niepełnosprawni mogą też odliczyć koszt leków, ale od kwoty 100 zł. Czyli jeśli niepełnosprawny kupił w jednym miesiącu leki za 145 zł, to te 45 zł może odliczyć od dochodu. Konieczne jest tu przedstawienie odpowiednich zaświadczeń lekarskich.

Ulgi są i możemy je odliczać od podatku, jednak musimy wiedzieć jak to zrobić, żeby urząd skarbowy nie musiał nakładać na nas kary za źle wypełniony wniosek rocznego rozliczenia.

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>