deszczkasy/ 9 lutego, 2020/ Kredyt i pożyczki/ 0 comments

Jeżeli jesteś studentem i nie masz możliwości utrzymania się a twoja rodzina nie jest zamożna to jest na to rozwiązanie. Kredyt studencki jak sama nazwa wskazuje jest dla studenta uczelni publicznych i niepublicznych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia, a także studenci studiów doktoranckich. Ponadto: słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi, słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi.

Przez to, że spłata odsetek jest dotowana przez państwo, koszty takiej pożyczki są niezwykle niskie, nieporównywalne do kredytów konsumpcyjnych. Biorąc kredyt studencki możesz przeznaczyć go na własne wydatki związane ze studiami, kosztami utrzymania poza domem, odłożyć, a nawet zainwestować. Aby otrzymać kredyt dla studenta przychody w rodzinie nie mogą przekraczać 2500 zł netto na osobę w roku akademickim 2018/2019.

Potrzebne dokumenty

Potrzebnymi dokumentami do ubiegania się o kredyt studencki są:

  • wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta
  • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że jesteś studentem lub dokument potwierdzający Twój udział w rekrutacji na daną uczelnię
  • dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu. Najczęściej są to zaświadczenia od pracodawców poręczycieli – w banku, u osoby odpowiedzialnej za kredyty studenckie uzyskasz pełną informację na temat potrzebnych dokumentów.

Do kiedy składać wnioski?

Wnioski należy składać od 15 lipca do 20 października każdego roku w wybranym przez studenta banku, według wzoru wymaganego w tej instytucji. Wyżej został wymieniony poręczyciel. Jest to osoba która w razie problemów spłaci przez ciebie zaciągnięte zobowiązanie. Najczęściej poręczycielami kredytów studenckich są rodzice, starsze rodzeństwo, wujostwo. Jednak co w sytuacji, gdy rodzice nie mają wystarczającej zdolności kredytowej lub nie żyją, a Ty nie masz nikogo innego, kto mógłby poręczyć kredyt? W takiej sytuacji student może ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyt studencki jest udzielany na okres nie dłuższy niż 6 lat a w przypadku doktorantu jest przedłużany o 4 lata. Kredyt otrzymujemy w ratach miesięcznych przez 10 miesięcy w roku akademickim. Nie są wypłacane pieniądze w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych.

Ile można dostać w ramach kredytu studenckiego?

Zależnie od tego ile pieniędzy potrzebujemy możemy uzyskać:

  • 600 zł – rata podstawowa
  • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona
  • 400 zł – rata obniżona

W okresie 10 miesięcy jest to nawet do 10000 zł. Istotną kwestią jest przedłożenie bankowi kredytującemu ważnej legitymacji studenckiej, w terminie do 31 marca i do 31 października. Zaświadczenie o statusie studenta trzeba przedstawić jedynie podczas ubiegania się o kredyt lub przy aneksowaniu dotychczasowej umowy o kredyt.  Bank zaprzestaje wypłacania miesięcznych transz jeśli nie zaliczysz semestru, nie przedstawisz w terminie bankowi ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej.

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>